BİRİZMİR ŞİRKETLER GRUBU

Kalite Politikamız

Bir İzmir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, “İnsana saygı, insani değerleri koruma ve geliştirme” olgularından yola çıkarak, yürüttüğü tüm iş ve süreçlerde;

 • Ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve diğer tüm yükümlülüklere ve sözleşme şartlarına uyarak sürdürülebilir bir hizmet sunmayı,
 • Güvenilir, çözüm odaklı ve kesintisiz bir hizmet sağlamak amacıyla tüm süreçlerin risk temelli yaklaşım ile kurulmasını ve yürütülmesini sağlamayı ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Katılımcı bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak için tüm süreçlerde liderliği ve çalışan katılımını ön plana çıkarmayı,
 • Tüm süreçlerde, birlikte çalıştığı tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
 • Hizmet verilen tüm müşterilerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde yönetmeyi,
 • Verilen hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teknoloji, bilgi ve iletişim sistemlerini kullanmayı,
 • Hizmet verilen müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına gönüllü katılımını teşvik ederek, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmayı ve bu ortamın sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği performanslarını sürekli izleyerek gelişimlerine katkıda bulunmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde farkındalığı arttıracak faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, sektöründe lider bir kuruluş olmayı ve ülke ekonomisine ve iş güvenliği kültürünün oluşumuna katkıda bulunmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinde çalışan temsilcisi ve/veya çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarını sağlamak adına gereken çabayı sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamak için çaba göstermeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya özen göstermeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerine uygulanabilir tedbirlerin alınmasını ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmayı,

Amaçlar ve bu konuda her türlü desteği ilgili tüm taraflara vereceğini taahhüt eder.